Vymáhání pohledávek

Služby, které se týkají vymáhání pohledávek, jsou dalšími z našeho širokého sortimentu. Zajišťujeme zabavování neoprávněné drženého majetku, jako jsou například automobily, jejichž majiteli jsou leasingové společnosti, dále provozujeme exekuční činnost a právní servis. Cena této služby se odvíjí dle rozsahu škody.