Ochrana proti odposlechům

Tato služba z naší nabídky se týká ochrany proti odposlechům. Na základě Vaší žádosti provedeme kontrolu objektu či věci (budovy, automobilu) a objevíme-li odposlouchávací zařízení, demontujeme jej a následně pošleme na expertní analýzu. Také můžeme nabídnout instalaci speciálního technického prostředku, který signalizuje přítomnost nelegálního odposlouchávacího zařízení. Cena této služby se odvíjí dle rozsahu a přesné povahy činnosti.